Display Picture

Display Picture

Par projektu „Solis pretī Zviedrijai 1”

Šis projekts ir papildinājums projektam ”Solis pretī Zviedrijai” ar līdzīgu mērķi– uzlabot valodas
sapratni Ziemeļvalstīs un Baltijā, kā arī stiprināt piederības sajūtu un kultūras saikni Baltijas
jūras reģionā, izmantojot intensīvas zviedru valodas apmācības. Projekta dalībnieku sagatavotais
mācību materiāls noderēs gan tiem, kas zviedru valodu vēlas apgūt patstāvīgi, gan skolotājiem
mācību procesā. Materiāls sastāv no vienpadsmit tekstiem un tiem atbilstošiem vingrinājumiem
gramatikā. Visi teksti pārtulkoti latviešu, igauņu un lietuviešu valodā. Materiāls izveidots
transnacionālā projektā, kuru finansēja Ziemeļu Ministru padomes programma „Nordplus”
Ziemeļvalstu valodas apakšprogrammā.

Par projekta dalībniekiem
Latvija (projekta koordinators) – Mg.prof.tulk. Zane Vaļule – projekta vadītāja, zviedru un
angļu valodas docētāja Daugavpils Universitātē.

Zviedrija – Sāra Lungkviste (Sarah Ljungquist) – Dr. philol. literatūrzinātnē un dzimumu
līdztiesības pētniece Jēvles Universitātē, Malēna Grenhola (Malena Granhall) – maģista grāds
dzimumu studijās, docente dzimumu līdztiesības studijās Jēvles Universitātē.

Somija – Hilka Bergmane (Hilkka Bergman) – Mg. philol., sociālā ekonome, zviedru valodas un
komunikācijas lektore Turku Lietišķo zinātņu universitātē Minna Bjerkberga-Souminena (Minna
Björkberg-Souminen) – Mg. philol., zviedru valodas un komunikācijas lektore Turku Lietišķo
zinātņu universitātē

Lietuva – Virgīnija Jurgaitīte (Virginija Jurgaitytė) – Mg. philol., zviedru valodas lektore
Klaipēdas Universitātē

Igaunija – Kristīna Mullamā (Kristiina Mullamaa) – Dr.philol., angļu un zviedru valodas lektore
Tartu Universitātē, Vīvika Vūdla (Viivika Voodla), bakalaura grāds zviedru filoloģijā, studiju
administratore Tartu Universitātē.

Par mācību līdzekli

Apgūsti zviedru valodu un zviedru kultūru!

Mācību līdzeklis ietver tekstus, uzdevumus, vārdnīcas un tulkojumus latviešu, igauņu un
lietuviešu valodā, kā arī katram tekstam atbilstošus informatīvus faktus un ilustrācijas.

Tekstos ir aprakstīta cilvēku ikdiena un Zviedrijā viņiem aktuālas situācijas un tēmas.

Valodas līmenis atbilst Eiropas valodas prasmes līmenim A1 un A2.

Teksti tematiski sakārtoti un lasāmi dotajā secībā.

Ja esi ieinteresēts apgūt zviedru valodu patstāvīgi, tad ar izstrādāto mācību līdzekli tas ir
iespējams neatkarīgi no laika, vietas un skolotāja.

Ja esi zviedru valodas skolotājs, šo mācību līdzekli var izmantot lekcijās, nodarbībās kā
apgūstamo papildmateriālu.

Tekstus var izmantot pilnībā vai tikai pa daļām, atkarībā no intereses un mācību grafika.
Tekstus un uzdevumus var izmantot arī kā papildmateriālu, jo tie ir viegli izpildāmi gan
nodarbībās, gan individuāli.

Vārdnīca

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

Adoptionadopcija
AnnandagOtrie Ziemassvētki
Ansikteseja
Arvingemantinieks
Avbokaatcelt rezervējumu
Avlidenaizgājējs, mirušais
Avslutapabeigt

B

Begravaapglabāt
Begravningbēres
Beklagasūdzēties
Beklaga sig omizteikt līdzjūtību
Bekännaatzīt
Beloppsumma
Berättastāstīt
Beskådaaplūkot
Besvärgrūtības, problēmas
Betalningskortmaksājumu karte
Bidragpabalsts, stipendija
Blodigasiņains
Blomkålziedkāposts
Boka rezervēt
Bokningrezervējums
Bryggeri darītava (alus, vīna)

C

D

Dammigputekļains
Decenniumgadu desmits
Deltagandedalība, arī – līdzjūtība
Dopkristības
Dricksdzeramnauda
Dukaklāt galdu
Dyka upp“uzpeldēt”, ierasties, uzrasties
Dödsbomantojums

E

Ensamkommande flyktingbarn bēgļu bērni, kuri valstī ierodas vieni
Ett tag mirklītis, brītiņš

F

Fastighetsmäklarenekustamo īpašumu mākleris
Finurliggudri, viltīgi, pārliecinoši
Flod plūdi
Flyktingbēglis
Flyttapārvākties
Fläskkött liellopa gaļa
Förlorazaudēt, pazaudēt
Förslagierosinājums
Förtvivladizmisis, vīlies, sarūgtināts

G

Ge korgeniedot kurvīti
Genomstekt kārtīgi, labi izcepts
Glutenintoleransglutēna nepanesamība
Godkännaapstiprināt, atzīt
Gratulerasveikt
Greppsatvēriens
Grillspettgrilēta gaļa
Grindvārtiņi
Gå söndersalūzt, sabojāties
Gälla, vad gäller…attiekties… kas attiecas uz…

H

Husvaktsaimniecības vadītājs, mājas uzraugs

I

Ilskadusmas, niknums
Ilsket nikns
Insesaprast, aptvert

J

K

Kramapskāviens
Kryddagaršvielas
Krångligsarežģīts
Kypareviesmīlis

L

Lämpligpiemērots

M

Mening teikums
Misshandladarīt pāri, izturēties varmācīgi
Mottagning pieņemšana, uzņemšana

N

O

Oberoende patstāvīgs, neatkarīgs
Odlingstāds
Ordnanokārtot, noorganizēt

P

Patriarkalpatriarhāls
Plaggapģērbs, drēbes
Plånbokmaks
Prydligkārtīgi
Pussskūpsts
På en gång nekavējoties
Påhitt iedomas

R

Regelbundenregulārs

S

Sekelskiftegadsimtu mija
SkatteverketNodokļu aģentūra (Zviedrijā)
Skuldparāds
Skynda på ngn steidzināt kādu
Skynda sigsteigties
Skälla pārmest
Skämta jokot
Skärmekrāns, displejs
Sköljaskaloties
Smeknamniesauka, mīļvārdiņš
Snålaskopoties, knapināties
Spana inieskatīties
Specialkost īpaši ēšanas paradumi
Spökaspokoties, rādīties
Storslagen lielas svinības
Svalabezdelīga
Svämma (över)virmot, pārņemt (par jūtām)
Svävavirmot, peldēt
Sällskap sabiedrība
Söka / få asylmeklēt / rast patvērumu

T

Testamenterarakstīt testamentā, novēlēt testamentā
Tillgångar aktīvi
Tindrazaigot, spīdēt
Tvillingdvīnis

U

V

Vinbladvīnogulāja lapa
Vågvilnis
Vänja sig vidaprast, pierast
Väntjänstpakalpojums no drauga

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ägareīpašnieks, saimnieks
Ägna tid åtpavadīt laiku
Ärvamantot

Ö

Ögonblick acumirklis, brīdis
Överraskapārsteigt

Kontakti