Display Picture

Display Picture

Om projektet ”Ett steg mot Sverige 1”

Projektet är ett komplement till projektet ”Ett steg mot Sverige” med liknande mål – att öka
språkförståelsen mellan de nordiska och de baltiska länderna samt förstärka samhörighetskänslan och de
kulturella banden i Östersjöområdet genom intensifierad språkundervisning i svenska.

Projektdeltagarna har utarbetat ett läromedelsmaterial som vänder sig dels till inlärare som själva vill lära
sig svenska i sin egen takt och dels till lärare som vill använda materialet i sin undervisning. Materialet
består av elva texter med grammatikövningar till. Alla texter är översatta till lettiska, estniska och
litauiska. Materialet har skapats i ett transnationellt projekt finansierat av Nordiska ministerrådets
program Nordplus Nordiska språk.

Om projektdeltagarna
Från Lettland, projektkoordinator Zane Vaļule, magister i Tolkning och översättning, gästassistent i
svenska och engelska språk vid universitetet i Daugavpils.

Från Sverige Sarah Ljungquist, Fil dr. i Litteraturvetenskap och lektor i litteraturvetenskap med
inriktning mot genusvetenskap vid Högskolan i Gävle. Malena Granhall Lahiki Fil mag. i genusvetenskap
och adjunkt i genusvetenskap samt svenska språket vid Högskolan i Gävle.

Från Finland Hilkka Bergman, civilekonom, magister i filologi och lektor i svenska språket och
kommunikation vid Åbo yrkeshögskola. Minna Björkberg-Suominen, magister i filologi och lektor i
svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.

Från Litauen Virginija Jurgaityte, magister i filologi och lektor i svenska vid Klaipeda universitet.

Från Estland Kristina Mullamaa, PhD, lektor i engelska och svenska vid Tartu universitet och Viivika
Voodla, fil.kand. med huvudämnet svenska, studieadministratör vid Tartu universitet.

Om läromedlet

Skräddarsy din egen kurs i svenska språket och den svenska kulturen!

Materialet omfattar texter, övningar, översättningar till litauiska, estniska och lettiska, faktarutor,
ordlistor och bilder på de teman som texterna berör.

Innehållet utgår ifrån människors vardag i Sverige och olika tidsaktuella ämnen som berör dem.

Den språkliga nivån motsvarar A1 och A2 enligt de nivåer som finns beskrivna i den europeiska
språkskalan.

Texterna bör läsas i den angivna ordningen.

Som inlärare kan du studera självständigt utifrån din egen situation, oberoende av tid och plats.
Du som är lärare kan plocka material från den här hemsidan och använda i din undervisning.

Du kan använda texterna i sin helhet eller endast delar av dem utifrån gruppens intresse och
undervisningens tidsramar.

Materialet kan också användas som extrauppgifter då de med lätthet kan användas såväl under
lektionstid som självständigt i hemmet.

Ordlista

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

Adoption 
Annandag 
Ansikte 
Arvinge 
Avboka 
Avliden 
Avsluta 

B

Begrava 
Begravning 
Beklaga 
Beklaga sig om 
Bekänna 
Belopp 
Berätta 
Beskåda 
Besvär 
Betalningskort 
Bidrag 
Blodig 
Blomkål 
Boka  
Bokning 
Bryggeri  

C

D

Dammig 
Decennium 
Deltagande 
Dop 
Dricks 
Duka 
Dyka upp 
Dödsbo 

E

Ensamkommande flyktingbarn  
Ett tag  

F

Fastighetsmäklare 
Finurlig 
Flod  
Flykting 
Flytta 
Fläskkött  
Förlora 
Förslag 
Förtvivlad 

G

Ge korgen 
Genomstekt  
Glutenintolerans 
Godkänna 
Gratulera 
Grepp 
Grillspett 
Grind 
Gå sönder 
Gälla, vad gäller… 

H

Husvakt 

I

Ilska 
Ilsket  
Inse 

J

K

Kram 
Krydda 
Krånglig 
Kypare 

L

Lämplig 

M

Mening  
Misshandla 
Mottagning  

N

O

Oberoende  
Odling 
Ordna 

P

Patriarkal 
Plagg 
Plånbok 
Prydlig 
Puss 
På en gång  
Påhitt  

R

Regelbunden 

S

Sekelskifte 
Skatteverket 
Skuld 
Skynda på ngn  
Skynda sig 
Skälla  
Skämta  
Skärm 
Skölja 
Smeknamn 
Snåla 
Spana in 
Specialkost  
Spöka 
Storslagen  
Svala 
Svämma (över) 
Sväva 
Sällskap  
Söka / få asyl 

T

Testamentera 
Tillgångar  
Tindra 
Tvilling 

U

V

Vinblad 
Våg 
Vänja sig vid 
Väntjänst 

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ägare 
Ägna tid åt 
Ärva 

Ö

Ögonblick  
Överraska 

Kontakter